top of page
Wild Flowers

จากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ มีผู้รับบริการหลายท่านสอบถามมายังกายใจคลินิกในเรื่องรูปแบบการให้บริการในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ข้างหน้า ทางทีมงานกายใจคลินิกขอแจ้งผู้รับบริการของเราดังนี้

1. กายใจคลินิกจะเปิดทำการปกติ เพื่อให้การดูแลรักษาทางร่างกายจิตใจของท่านมีความต่อเนื่อง ปลอดภัย เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการแพทย์ในการดูแลสังคมไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

2. กายใจคลินิกจะเริ่มการคัดกรองผู้ที่อาจเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งผู้รับบริการเดิมและผู้รับบริการใหม่ของเราโดยจะสอบถามประวัติต่างๆขณะยืนยันการนัดทางโทรศัพท์ 1 วันก่อนวันนัดจริง ข้อมูลสอบถามได้แก่ อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อย ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศและประวัติการสัมผัสผู้ป่วย หรือ กลุ่มเสี่ยง หากท่าน หรือ ครอบครัวมีประวัติเสี่ยงจากการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำให้เลื่อนนัดไปก่อนและจะช่วยประสานเรื่องการรักษา หรือเบิกยากับแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่

3. หากท่านเคยมารับบริการของเราอยู่เดิมและมีความไม่สบายใจ หรือ ไม่สะดวกในการมาที่คลินิก เรายินดีให้เลื่อนนัดไปก่อนและช่วยประสานเรื่องการรักษา การเบิกยากับแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่


4. หากท่านมาที่คลินิกตามนัดหมาย เราแนะนำให้ท่านมาคนเดียว หรือ มาพร้อมกับครอบครัว หรือ เพื่อนในจำนวนจำกัด (ผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน หากเป็นไปได้) เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนคนในบริเวณคลินิก

5. ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยมาจากบ้านเพื่อปกป้องทั้งตัวท่านเองและผู้อื่น

6. เมื่อเข้ามาในคลินิก เจ้าหน้าที่ของเราจะให้เจลล้างมือและจะทำการเช็คอุณหภูมิกับทุกท่านที่เข้ามาในคลินิก หากพบว่าท่านมีไข้ หรือ มีความเจ็บป่วย เราอาจไม่สามารถให้การบริการแก่ท่านและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ แต่เราจะปรึกษาแพทย์ของเราในวันนั้นเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลท่านให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

7. ตามข้อกำหนดของรัฐ ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาในบริเวณคลินิกได้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อที่ทางคลินิกจะได้สามารถติดต่อท่านและครอบครัวได้ หากมีความเสี่ยงของการติดเชื้อเกิดขึ้น

8. แพทย์ นักจิตบำบัด และเจ้าหน้าที่ของเราจะใส่หน้ากากอนามัย จะล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกท่าน

9. เจ้าหน้าที่ของคลินิกจะทำการทำความสะอาดบริเวณต่างๆของคลินิกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำ

10. หากมีข้อสอบถามใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์, Line, Facebook message หรือ email

กายใจคลินิกขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ เราตระหนักถึงความเครียดกังวลที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงนี้ แต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้การดูแลท่านและครอบครัวเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด เราอยากให้ท่านดูแลตัวเองและคนที่ท่านรักให้ดี ใช้ชีวิตตามปกติ ตามคำแนะนำที่เหมาะสมที่น่าเชื่อถือ ด้วยความไม่ประมาท ร่วมมือร่วมใจกันด้วยความหวังว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันครับ

#หมอพร

18 พฤษภาคม 2563

ปัญหาจิตเวชทั่วไปในผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

General Psychiatry and
Geriatric Psychiatry

ปัญหาจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น

Child and Adolescent Psychiatry

ปัญหาจิตเวชในผู้ป่วยทางกาย

Psychiatric Problems in Medically Ill Patients

Articles

บทความที่น่าสนใจโดยทีมกายใจคลินิก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ภาวะซึมเศร้า 

อาการ การวินิจฉัย และแนวทางการรักษา 

โดย นพ.พร ทิสยากร 

https://www.youtube.com/watch?v=H5sUpGv68LE&t=10s

ขอขอบคุณ Bangkok Health Research Center

อาการ เบื่อ เซ็ง เศร้า ไม่มีสมาธิ ... เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือไม่ แล้วโรคนี้เป็นอย่างไร  คุณกำลังประสบปัญหานั้นอยู่หรือไม่

 

พูดคุยกับ อาจารย์นายแพทย์พร ทิสยากร ใน The Standard Daily 15 มีนาคม 2561 (นาทีที่ 33 เป็นต้นไป)

https://www.youtube.com/watch?v=UeBSkR1V-AA&t=943s

About Depression

#ซึมเศร้า ไม่ใช่ปัญหาไกลตัว สามารถรักษาได้โดยอาศัยการดูแลร่วมกันของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วยและคนรอบข้าง
มาลองฟังเรื่องซึมเศร้าจากคุณหมอพร ในรายการเท่งโหน่งวิทยาคม

(12 มค. 62)

bottom of page